Antoni Grzegorczyk przed
Antoni Grzegorczyk po

Adam Paczkowski przed
Adam Paczkowski po

Adam Czarczyński przed
Adam Czarczyński po

Jan Wawrzyniak przed
Jan Wawrzyniak po

Józef Kowaliński przed
Józef Kowaliński po

Klimowiczowie przed
Klimowiczowie po

Ludwik Kominowski przed
Ludwik Kominowski po

Marcin Przybyła przed
Marcin Przybyła po

Stefan Andrzejewski przed
Stefan Andrzejewski po

Teodor Bogdanowski przed
Teodor Bogdanowski po

Teresa Rydlińska przed
Teresa Rydlińska po

Wacław Graczyk przed
Wacław Graczyk po

Walenty Muszyński przed
Walenty Muszyński po

Antoni Majchrzak przed
Antoni Majchrzak po

Franciszek Wachowski przed
Franciszek Wachowski po

Antoni Zawidzki przed
Antoni Zawidzki po

Jan Stencel przed
Jan Stencel po

Leopold Kuczkowski przed
Leopold Kuczkowski po

Stefan Woźniak przed
Stefan Woźniak po

Adam Andrzejewski przed
Adam Andrzejewski po

Ignacy Stachowiak przed
Ignacy Stachowiak po

Józef Jankowiak przed
Józef Jankowiak po

Władysława Chojnacka przed
Władysława Chojnacka po

Antoni Admaczak przed
Antoni Admaczak po

Jan Dratwiński przed
Jan Dratwiński po

Józef Jakubowski przed
Józef Jakubowski po

Stanisław Klimkowski przed
Stanisław Klimkowski po

Stanisław Schiller przed
Stanisław Schiller po

Alfons Błaszyk przed
Alfons Błaszyk po

Antoni Frydryczak przed
Antoni Frydryczak po

Czesław Primke przed
Czesław Primke po

Edmund Jezierski przed
Edmund Jezierski po

Franciszek Herzog przed
Franciszek Herzog po

Jan Frąckowiak przed
Jan Frąckowiak po

Józef Mintura przed
Józef Mintura po

Kazimierz Lamperski przed
Kazimierz Lamperski po

Mieczysław Woźniak przed
Mieczysław Woźniak po

Stanisław Przychocki przed
Stanisław Przychocki po

Sylwester Stręk przed
Sylwester Stręk po

Adam Paczkowski przed
Adam Paczkowski po


Muszyńscy przed
Muszyńscy po

Teodor Bogdanowski przed
Teodor Bogdanowski po

Piotr Mendel po

Teresa Rydlińska przed
Teresa Rydlińska po