Za nami wspaniałe uroczystości poświęcenia i odsłonięcia odnowionego pomnika z 1928 roku w Czerlejnie. Dziękujemy mieszkańcom gminy, którzy tak licznie pojawili się przy pomniku i wspaniale pomagali podczas zbiórki 1 listopada, Kibolom Lecha i wszystkim organizacjom obecnym na tej uroczystości. To nie ostatnia inicjatywa przeprowadzona z mieszkańcami tej gminy. Już zaczynamy poszukiwania grobów Naszych Bohaterów, żeby móc oznaczyć Ich mogiły.

Obelisk Powstańców Wielkopolskich został wzniesiony w 1928 roku przez właściciela majątku Czerlejno Pana Zygmunta Stabrowskiego w celu upamiętnienia 10 rocznicy Wybuchu Powstania. Znajduje się w rozwidleniu dróg, które niegdyś prowadziły do wsi Trzek Mały i Trzek Duży. W dniu 5 marca 1930 roku uroczystego poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Jan Czujewicz. Przed II wojną światową przy pomniku odbywały się miejscowe uroczystości związane z historycznymi wydarzeniami np. 3 maja, 11 listopada.

Podczas II wojny światowej w nocy 29 września 1940 roku kilku młodych hitlerowców dokonało zniszczenia figur, krzyży i kapliczek znajdujących się na terenie wsi Czerlejno. Ostatnim, którego miano dokonać zniszczenia był właśnie obelisk. Jednak niemiecki administrator majątku Czerlejno von Harpe przekonał niszczycieli o pozostawieniu pomnika w nienaruszonym stanie tłumacząc to faktem, „że po wygranej przez Niemcy wojnie na pomniku umieszczone zostaną nazwiska poległych na frontach Niemców”. Ten sam administrator polecił kowalowi Walentemu Kubiakowi odjęcie od obelisku płaskorzeźby Matki Bożej i przechowania jej w kościele. Po wojnie płaskorzeźba wróciła na swoje miejsce.

22 listopada 1984 roku z okazji 110 lecia Kółka Rolniczego w Czerlejnie odbyły się uroczystości pod obeliskiem, podczas których została umiejscowiona tablica pamiątkowa z dedykacją poświęconą Powstańcom oraz wszystkim tym, którzy walczyli podczas II Wojny Światowej.