Kibole Powstańcom

Już niedługo 27 grudnia. W tym dniu będziemy obchodzić kolejną rocznicę zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Niestety ta data jak na razie nie znalazła odpowiedniego miejsca w świadomości mieszkańców naszego regionu. Chcąc zmienić ten stan rzeczy postanowiliśmy zacząć organizować własne Obchody Powstania Wielkopolskiego. Co roku docieramy do setek miejscowości, tysięcy pomników, mogił i tablic gdzie zostają zapalane specjalnie przygotowane znicze. Poza tym w miastach gdzie działają Fan Cluby Kolejorza pojawiają się banery mające przypomnieć mieszkańcom o tej ważnej rocznicy. Przy współpracy z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego udało się nam odnowić w tym roku 4 powstańcze mogiły. Fundusze zostały zebrane podczas przeprowadzonej 1 listopada zbiórki pieniędzy. Ważną częścią naszej akcji są starania podejmowane aby nakłonić zarówno mieszkańców, jak i władze miast Wielkopolski, Kujaw i Ziemi Lubuskiej do wywieszenia 27 grudnia biało-czerwonych flag. Specjalnie na tą okazję zostały przygotowane także repliki flag powstańczych. Można je zakupić we wszystkich sklepach kibicowskich na terenie Wielkopolski a także poprzez allegro. Cały dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup zniczy. Nie zapominamy także o najmłodszych. Dla dzieci z przedziału wiekowego 7-12 lat został zorganizowany konkurs plastyczny o tematyce powstańczej.

Na terenie Kujaw w akcję powstańczą angażują się oczywiście kibole zrzeszeni w tutejszym FC. Dzięki ich staraniom w miejscach pamięci w 26 miejscowościach 27 grudnia zapłoną znicze. Ponadto na ulicach Mogilna pojawią się repliki flag powstańczych.